Hypothalamus ở động vật già

Là một hệ thống kém bền vững.
Giữa tế bào và môi trường thường xuyên tồn tại sự không đối xứng ion: nồng độ ion, Natri, Kali, calci bên trong và bên ngoài tế bào khác nhau. Với sự tham gia của các ion đó đã xẩy ra sự điều tiết các chức năng quan trọng nhất của tế bào như: hưng phấn, co bóp, tiết dịch. Điều này đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa những thay đổi ion và sinh tổng hợp protein với điều tiết bộ gen. Có thể nói các ion đã thực hiện việc làm sao cho chức năng của tế bào tương ứng với sinh tổng hợp protein. Đã có rất nhiều số liệu về ảnh hưởng của những thay đổi về mặt nồng độ các ion Natri, Kali, calci lên sinh tổng hợp protein. Ngoài ra các gen riêng biệt có phản ứng đối với sự thay đổi nồn độ ion không giống nhau. Việc chuyển các ion qua màng nhân của tế bào giữ vai trò đáng kể đối với điều tiết hoạt tính của bộ máy di truyền. Lúc già thành phần các chất điện phân của tế bào, sự vận chuyển của chúng qua màng khi thực hiện các chức phận của tế bào, vận chuyển ion dưới dạng tác động của các hormon, thay đổi. Tất cả những điều nói trên ảnh hưởng đáng kể tới mối liên hệ giữa chức phận của tế bào và sinh tổng hợp protein trong đó.
Mỗi tế bào với các cơ chế điều tiết gen đều chịu sự kiểm tre của các bộ phận bên trên nó qua các ảnh hưởng thần kinh – thể dịch. Rất nhiều thay đổi theo tuổi trong bộ máy di truyền liên quan với thay đổi điều hòa thần kinh thể dịch. Mọi người đều biết vai trò của hypothalamus đối với việc điều hòa môi trường bên trong cơ thể. Bằng con đường thần kinh thể dịch phần này của não có thể ảnh hưởng tới tình trạng của gen trong tế bào. Chỉ cần đưa điện cực vào bộ phận này của não cũng đủ để tạo ra những thay đổi đáng kể tình trạng cromatin trong tế bào gan của chuột cống. Ở động vật già hypothalamus là một hệ thống kém bền vững. Đó là nguyên nhân tại sao gây tổn thương không đáng kể khi đưa điện cực vào nhân này cũng gây ra những rối loạn lớn về một chức phận của nó. Vì vậy đã xuất hiện những thay đổi tình trạng cromatin của gan. Nếu ta kích thích hypothalamus ở động vật đứng tuổi thì những thay đổi rõ nét hơn, chứng tỏ việc kiểm soát trạng thái gen của tế bào bằng con đường thần kinh giảm đi ở động vật già. Bằng cách cắt ngang thân não và đưa vào các chất ảnh hưởng tới thần kinh một cách có chọn lọc sẽ thấy việc kiểm soát về mặt thần kinh đối với hệ thống sinh tổng hợp protein thay đổi ở người có tuổi.