Biểu hiện của tăng sự sống

Là bên trong tế bào tồn tại các hệ thống hùng mạnh có khả năng loại bỏ, tiêu diệt, phân huỷ các protein sai sót.
Từ các ví dụ trên ta thấy quy luật chung. Khi già tiềm năng của hệ thống tổng hợp protein giảm ảnh hưởng điều tiết gen. Chính đó là cơ chế phân tử nền tảng của những thay đổi theo tuổi, khả năng thích nghi của cơ chế già. Chính nó xác định quy luật quan trọng của già hóa do Nagornưi A.V và Nikitin V.N. tìm thấy: khả năng tự hồi phục của sinh chất tắt dần theo tuổi. Sự hạn chế khả năng tiềm tàng của các cơ chế điều tiết gen sẽ tạo điều kiện cho các quá trình bệnh lý phát triển như: thiểu năng tim khi tăng gánh, các vết thương lành chậm hơn, nhồi máu cơ tim v.v.
Những thay đổi theo tuổi xảy ra trong tất cả các khâu truyền thông tin di truyền – trong quá trình ghi nhận, chuyển giao; trong trường hợp này có thể xuất hiện các protein sai riêng biệt, nhưng chúng sẽ bị loại bỏ khỏi tế bào.
Nhiều tác giả đã mô tả các phân tử của các men không hoạt động, liên quan đến những sai sót khi tổng hợp protein. Điều quan trọng là bên trong tế bào tồn tại các hệ thống hùng mạnh có khả năng loại bỏ, tiêu diệt, phân huỷ các protein sai sót. Đó là một trong số các biểu hiện của tăng sự sống.
Một khâu quan trọng trong cơ chế già hóa là những thay đổi xuất hiện ở thời kỳ thông tin ngược chiều. Các bằng chứng cụ thể là lúc già phản ứng của bộ gen đối với các chất chuyển hóa trong sinh chất, đối với tác động của hormone v.v. thay đổi. Đã có thí nghiệm cho thấy khả năng tồn tại một hướng tiến triển chung của những thay đổi này. Các phương pháp hiện tại cho phép tách nhân và sinh chất của tế bào. Sau đó tạo ra một “hỗn hợp” nhân – sinh chất của các động vật thuộc các lứa tuổi khác nhau. Thí nghiệm đã được tiến hành cho thấy sinh chất của động vật già chèn ép tổng hợp ARN trong nhân của động vật trẻ, còn sinh chất của động vật trẻ kích thích các quá trình gắn (đếm) thông tin với nhân của chuột cống già. Phương pháp cải tổ cấu tạo của tế bào đóng góp rất nhiều vào việc phân tích mối quan hệ điều tiết giữa nhân và sinh chất. Qua các thí nghiệm họ đã rút ra kết luận quan trọng. Bằng các mối liên hệ điều tiết sinh chất của động vật già đã ảnh hưởng đáng kể  đến bộ máy di truyền trong nhân của tế bào. Bộ máy di truyền, của tế bào lúc già đã thay đổi, vì vậy nó phản ứng đối với ảnh hưởng của sinh chất không giống như ở độ tuổi trưởng thành.
Quan niệm cũ về vai trò của những rối loạn mối tương quan nhân – sinh chất trong phát triển già hóa đã được chứng minh bằng các kết quả hiện tại.