Tăng cường hiệu quả công tác ứng phó sự cố môi trường

Sự cố môi trường được quy định tại Điều 3, Khoản 10 Luật bảo vệ môi trường (2014) đã nêu rõ sự cố môi trường là “sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng”. Do đó để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững thì việc đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, khắc phục, ứng phó sự cố môi trường là hết sức 
Căn cứ trên đánh giá của các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục Môi trường thì mặc dù đã có nhiều quy định và hướng dẫn song thực tế cho thấy công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hiện vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp, công đồng dân cư và chính bản thân người dân đối với môi trường còn nhiều hạn chế. Vì vậy mà tình trạng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đang trở thành vấn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, chính phủ và ban ngành các cấp.
Để từng bước cải thiện năng lực, hiệu quả của công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường thì cần xác lập được hệ thống quy định pháp luật, xây dựng các quy tắc ứng xử với môi trường cũng như cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Việc rà soát, nhìn nhận lại thực tế ứng phó sự cố môi trường trong thời gian qua cần được thực hiện nghiêm túc nhằm nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp kịp thời, phù hợp nhằm ứng phó có hiệu quả trong trường hợp xả ra sự cố môi trường trong tương lai.
Kinh nghiệm từ các nước phát triển trên thế giới cho thấy, để tăng cường hiệu quả công tác ứng phó sự cố môi trường thì cần có chế tài phòng ngừa ngay từ giai đoạn xây dựng dự án và áp dụng chính sách cưỡng chế bắt buộc đối với chủ đầu tư trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án. Bên cạnh đó thì Nhà nước cần thiết lập hệ thống quan trắc môi trường để đảm bảo thu thập nhanh chóng, chính xác các dữ liệu về tình trạng chất lượng môi trường. Việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật sẽ giúp kết quả điều tra nguyên nhân ô nhiễm và đánh giá mức độ, phạm vi thiệt hại về môi trường chuẩn xác hơn.
Với định hướng đúng đắn là tăng cường năng lực phòng ngừa sẽ quyết định hiệu quả của công tác ứng phó sự cố môi trường nên những năm gần đây, các cơ quan chuyên trách đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giáo dục ý thức chung tay bảo vệ môi trường đến từng cá nhân trong cộng đồng. Đồng thời, đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất cố tình vi phạm pháp luật, làm ô nhiễm môi trường sẽ bị nghiêm khắc xử lý.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *